вход на сайт

Имя пользователя :
Пароль :

Восстановление пароля Регистрация
ВЕРА
ВЕРА ЁСЬЦЬ АСНОВАЮ СПАДЗЯВАНАГА Й СЬВЕДЧАНЬНЕМ НЯБАЧНАГА. У ёй сапраўды ўхваляліся старажытнія. Вераю мы разумеем, што сусьвет сфармаваны Словам Улгіма Яўгу так, што не з бачнага рабілася тое, што навідавоку” (Габрэяў 11:1-3).

“Маё маўленьне й маё казаньне было не ў пераканаўчых словах мудрасьці, а ў дэманстрацыі Духа й звышздольнасьці (δυνάμεως/дунамэос), каб вашая вера магла б грунтавацца не на мудрасьці людзей, а на звышздольнасьці (δυνάμει/дунамэй) Ўлгіма Яўгу” (1 Карыньцанаў 2:4-5).

“Таму, як мы маем такое вялікае воблака сьведкаў вакол нас, давайце адкладзем кожны цяжар і грэх, які так лёгка заблытвае нас, і давайце бегчы гонкі з вытрываласьцю, якія перад намі, гледзячы на Яўгушуа Месію, АЎТАРА й (τελειωτὴν/ТЭЛЭЙОТЕН) Таго, хто Сваёй Уласнай Асобаю падняў веру да дасканаласьці, даўшы нам яе найвышэйшы прыклад, які дзеля радасьці, якая была перад Ім, вытрываў крыж, пагрэбаваўшы сорамам, і быў пасаджаны праваруч трону Ўлгіма Яўгу. Бо паразважайце пра Таго, хто вытрываў супраць Сябе такую варажнечу ад грэшнікаў, каб вы не стамляліся, саслабеўшы душамі вашімі” (Габрэяў 12:1-3).


ІМЁНЫ Й ТЭРМІНЫ


Каб лепей зразумець Сьвяты Рукапіс мы імкнемся бліжэй да першакрыніцаў, а таксама імкнемся называць рэчы сваімі імёнамі й карыстацца абгрунтаванымі тэрмінамі.


Мы верым, што Імём найвышэйшай Асобы ў сьвеце, нашага Ўсемагутнага Стваральніка ёсьць Яўгу / Jaŭhu (англ. Yaohu). Імя Егова створана штучна з чатырох вядомых габрэйскіх літараў, графічны выгляд якіх перад вамі. Падрабязьней чытаць тут.

Лічым, што выкарыстаньне слова “Бог” для пазначэньня статусу найвышэшай у сьвеце Асобы на нашай мове не асьвячае Яго, бо таксама гучыць і слова “бог”, а пры вымаўленьні розьніца паміж “Бог” і “бог” зьнікае. Праз вымаўленьне й слуханьне мы стасуемся з духоўным сьветам. Між тым слова “бог” пазначае паганскіх ідалаў, якіх процьма ў сьвеце, зь якімі Ён заклікае спыніць нашыя адносіны.

Таму для размяжаваньня двух процілеглых паняцьцяў у нашай мове й пазначэньня статусу найвышэшай у сьвеце Асобы, а таксама для Яе асьвячэньня, гэта значыць адзьдзяленьня, мы выкарыстоўваем габрэйскае слова Ул, націск на У, у адзіночным ліку й Улгім, націск на і, (Айцец, Сын і Сьвяты Дух) у множным ліку. Падрабязьней чытаць тут.

Мы не карыстаемся грэцкім словам “Хрыстос”, каб пазначыць Месію. Мы карыстаемся словам “Месія” наўпрост ці на старагабрэйскай мове - Мэгушкай. Аналіз вершаў з Дабравесьця ад Яна 1:41 - “Мы знайшлі Месію" (Μεσσίαν), што перакладаецца Хрыстос, або 4:25 - “Жанчына кажа Яму: “Я ведаю, што Месія (Μεσσίας) вось зьяўляецца, якога клічуць Хрыстос” паказвае, что слова “Месія” у Ізраэле ёсьць першасным, а слова “Хрыстос” ёсьць яго грэцкім перакладам.

Мы лічым, што Імя нашага Адкупіцеля й Збаўцы, Месіі, Сына Ўлгіма Яўгу Айца ёсьць Яўгушуа / Jaŭhušua (англ. Yaohushua). А слова Ісус ёсьць грэцкім адпаведнікам габрэйскага Яўгушуа. Падрабязьней чытаць тут. Імёны Яўгу й Яўгушуа відавочна сьведчаць пра еднасную сувязь Айца й Сына. Гэтага мы ня бачым у Імёнах Егова й Ісус.

Пра еднасьць напісана ў Дабравесьці ад Яна 17:11 - «Ойча, сьвяты, захоўвай іх у Сваё Імя, якое Ты даў Мне, каб яны маглі быць адно, як Мы». А пра спадкаемства Імя напісана ў "Лісьце да Габрэяў" 1:4 - «Стаўшы настолькі лепей за анёлаў, наколькі больш выдатнае Ён успадкаваў Імя, чым яны». І этымалягічна выглядае пераканаўча, што Яўгушуа гэта Яўгу збаўляе. Бо крык ратаваньня па-габрэйску гучыць шуа, які нагадвае крык немаўляці "уа", а само слова "ратаваньне" па-габрэйску гучыць ешуа. Тады, як Ісус, што азначае Егова збаўляе, не пераконвае.

Акрамя того Новы Запавет напісан па-грэцку зь перакладам імёнаў на грэцкую мову дзеля лепшага распаўсюду Дабравесьця, аднак мы перакананыя, что Месія Яўгушуа Сын Давідаў размаўляў на мове Ісраэля й насіў папулярнае габрэйскае імя, вядомае нам ад часоў Яўгушуа сына Нуна.

Мы карыстаемся словамі “хрысьціяне”, “яўгушуахі” і "месіяне", як роўнымі па сэнсу. А замест терміна “хрышчэньне” мы карыстаемся термінам “бапцізіньне”.

Царкву, касьцёл і іншыя тэрміны, пад якімі ў сьвеце разумеецца карпаратыўная інстытуцыя вернікаў у залежнасьці ад дэнамінаціі, мы пазначаем тэрмінам Дом Яўгу Ўлгіма, які разумееца, як эклезія (сход вернікаў). Гэтаму тэрміну пасуюць словы апостала Паўла, напрыклад, у "Лісьце да Эфэсцаў" 3:2 - "Калі вы пачулі пра домакіраваньне (οἰκονομίαν/ойкономіан) бацькоўскай любоўю Ўлгіма Яўгу, якая дадзена мне для вас". Таксама гэты тэрмін шмат сустракаецца ў Бібліі, і мы разумеем яго, як усеагульную інстытуцыю, як вынікае зь "Ліста да Эфесцаў" 1:22-23 - “καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ τὸ πλήρωμα τοῦ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου”. Наш пераклад: "І Ён паклаў усё пад ногі Ягоныя й паставіў Яго Галавою над усім для Дома Яўгу Ўлгіма (эклезіі), які ёсьць Целам Ягоным (Галава зь Целам, а Цела з Галавою), паўнінёю Таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім".

Алелуя = скажонае ад Аўлюль Яўгу = Слава Яўгу.

Акрамя “Амінь” мы кажам “Амнаў” або “Амнам” (існуе два варыянты прачытаньня гэтага слова).

Ужываньне гэтых імёнаў і термінаў дае нам лепшае разуменьне Сьвятога Рукапісу й мацуе нашую веру ў Дабравесьце. Мы лічым сябе эвангелістамі й разумеем, што Ўлгім Яўгу сьвяты, а чалавек грэшны, таму між імі існуе варожасьць. Але «Ўлгім Яўгу так любіў сьвет, што Ён аддаў Свайго адзінага ад Сябе Сына, каб хто-колечы верыць у Яго, не загінуў, а меў жыцьцё вечнае» (Ян3:16). Практычна сутнасьць такой веры, гэта значыць сутнасьць спадзяванага, выглядае наступным чынам.У ШТО МЫ ВЕРЫМ


Біблія. Біблія ёсьць разгорнутае адкрыцьцё Яўгу Ўлгіма пра Сябе Самога, празь Яго сказанае Слова й празь Яго прыход ў гэты сьвет у якасьці Ўлгіма-чалавека. Біблія натхнёная (2 Цімафея 3:16-17 ). Біблія ёсьць кнігай інструкцій Улгіма Яўгу для добрага жыцьця. Біблія мае канчатковыя паўнамоцтвы для нашае веры ў тое, што мы верым.

Улгімнасьць. Існуе адзін Ўлгім Яўгу, але Ён выяўляе Сябе трымя шляхамі: Ўлгім Яўгу - Айцец; Малкхіул (Цар) Яўгушуа хол-Мэгушкай (Месія) - Сын; і Рукха хол-Ходшуа - Сьвяты Дух. Гэта тры выразныя асобы вечнасьці. Улгімнасьць гэта якасьці ўласьцівыя Ўлгіму Яўгу й якія Яму даспадобы. Гэта ёсьць сьвятасьць.

Ўлгім Яўгу Айцец. Яўгушуа зьявіўся, каб адкрыць Айца, які ёсьць Ўлгімам Яўгу Бібліі. Ён вечны, нязьменны, абсалютна дасканалы ў Сваёй справядлівасьці, абсалютна сьвяты. Улгім Яўгу ёсьць крыніцай дабрыні, любові, міласьці, дабразычлівасьці, бацькоўскай любові й дараваньня. Ён суверенны Ўлгім сусьвету гэта значыць, што Ён кантралюе ўсё й кожнае.

Малкхіул Яўгушуа Сын. Ён, Малкхіул (Цар) Яўгушуа хол-Мэгушкай (Месія) ёсьць вечным Сынам Ўлгіма Яўгу. Ён быў зачаты Сьвятым Духам, народжаны ад некранутай дзяўчыны й існаваў у мінулыя часы да Свайго зьяўленьня ў гэтым сьвеце.

Галоўная мэта Яго зьяўленьня была шукаць і збаўляць тых, хто згубіўся, каб чалавек мог мець сьвятло, шмат сьвятла. Ён прыйшоў, каб памерці на крыжы за грахі нашыя й выканаць патрабаваньне Ўлгіма Яўгу на праведнасьць супраць грэху.

А пакараньне за грэх - сьмерць. Нехта, хто абсалютна бязгрэшны, мусіў памерці за грэх. Дык Яўгушуа Месія, які народжаны некранутай дзяўчынай, Сын Ўлгіма Яўгу зьявіўся, як Яго ягня, пайшоў на крыж, каб пакласьці Сваё жыцьцё й заплаціць за нашыя грахі абсалютна й поўнасьцю. Таму Ён стаў нам Збаўцам, Госпадам, Гаспадаром, Царом, які царуе цяпер і будзе цараваць вечна.

Праз тры дні Ён быў уваскрэсены. Яго бачылі Яго вучні, а пазьней Ён быў узьняты да Айца, каб сесьці справа каля Айца й хадайнічаць за нас. Каб кожны з нас меў доступ да Ўлгіма Яўгу Айца, бо сказана ў 1 Цімафея 2:5: "Бо існуе адзін Улгім Яўгу й адзін Пасярэднік паміж Улгімам Яўгу і людзьмі - Чалавек Месія Яўгушуа, які аддаў Сябе выкупам за ўсіх на сьведчаньне ў належны час". Сьвяты Рукапіс кажа, што Ён будзе заставацца там, пакуль Ён ня выканае адно з Сваіх абяцаньняў (Яна 14:3): «І калі пайду й прыгатую месца для вас, Я зьяўлюся зноў і сустрэну вас да Сябе. Каб дзе Я, там маглі б быць і вы таксама».

Сьвяты Дух (Рукха хол-Ходшуа). Гэта Асоба троіцы мае такія самыя ўлгімныя ўласьцівасьці, як Улгім Яўгу Айцец і Малкхіул Яўгушуа Сын.

У Старым Запавеце Ён лунаў над стварэньнем, а пазней зьяўляўся на асобных людзей і рабіў ім памазаньне на працу, да якой яны былі пакліканыя. На пяцідзясятніцу Сьвяты Дух зьявіўся бапцізіць Дом Ўлгіма Яўгу й зрабіць зь яго людзей Месіі Яўгушуа. Ён прыйшоў, каб ад гэтуль пасяліцца ў сэрцы кожнага верніка. Ён зьявіўся ўславіць Айца. Святы Дух мае шмат служэньняў. Ён пасяляецца ў кожнага верніка, каб задаволіць яго патрэбы. Ён адзіны, хто прыносіць адраджэньне й збавеньне ў нашае жыцьцё. Ён зьявіцца пераканаць сьвет у яго грэшнасьці. Ён будзе пераконваць нас у праведнасьці Месіі Яўгушуа, як адзінай асобы, якая ёсьць адпаведнай памерці за нашыя грахі. Ён зьявіцца пераканаць нас у судзе Ўлгіма Яўгу, які мае адбыцца.

Кожны вернік населены Ім. Кожны вернік таленавіты ад Яго. Кожны вернік здольны й памазаны Сьвятым Духам рабіць усё й кожнае, што Яўгу Ўлгім закліча нас рабіць. Гэта праца і служэньне Сьвятога Духа.

Стварэньне. Ўлгім Яўгу стварыў усё Сваёй здольнасьцю беспасярэдне. Біблія кажа, што Ён стварыў чалавека падобна вобразу «Нашага» (Айца, Сына й Сьвятога Духа), стварыў нябёсы, зямлю й даў пералік стварэньняў у разьдзелах 1 і 2 Быцьця, загадаўшы памнажацца ім паводле гатункаў сваіх. Гэта значыць, што Ён ствараў беспасярэдне й асабіста. Ён стварыў сусьвет і ўсё, што ў ім і Ён адзін мае абсалютны кантроль над стварэньнем. І Яўгушуа Месія ёсьць часткай гэтага стварэньня (Калосцаў 1:15). Ён адзін, хто трымае й падтрымвае гэта разам.

Чалавек. Чалавек быў створаны падобна вобразу Ўлгіма Яўгу (Быцьцё 1:26) і Ўлгім Яўгу стварыў чалавека, каб любіць яго, мець зь ім сяброўства, быць услаўленым ім і, каб чалавек служыў Яму й меў зь Ім як мага блізкія, духоўныя адносіны.

Аднак чалавек упаў у грэх у эдэмскім садзе, (Быцьцё 3). Спакушаны Сатаною, ён не паслухаўся Ўлгіма Яўгу й ён згубіў бязгрэшную дасканалую натуру, якую ён атрымаў у бязгрэшным садзе. Калі грэх увайшоў у яго жыцьцё, яго натура стала сапсаванай. І сапсаваная натура аддзяліла чалавека ад Улгіма Яўгу. Кожная асоба, народжаная сёньня ў гэтым сьвеце, народжана з грэшнай натурай. Хоць мы створаныя ў вобразе Ўлгіма Яўгу, мы ёсьць стварэньні, якія ўпалі. Таму кожны чалавек аддзелены ад Ўлгіма Яўгу, бо абсалютна сьвяты Ўлгім Яўгу ня можа глядзець на абсалютна грэшнага чалавека. Чаму Ўлгім Яўгу дазволіў грэх чалавеку? Таму што Ён стварыў чалавека свабодным і паважае яго свабодны выбар, за наступствы якога чалавек будзе адказваць самастойна.

Чалавек у сваім грэшным стане абсалютна няздольны яго зьмяніць. Ён ня можа быць дастаткова вартым, ня можа зрабіць дастатковай працы й ня можа стаць дастаткова добрым, каб самаго сябе збавіць. А сатанінская хлусьня такая: рабі дастаткова добрага, каб перасягнуць благое ў сваім жыцьці, каб было відаць, што калі ты памрэш, дык пойдзеш на нябёсы. І такога кшталту хлусьня хавае сутнасьць чалавека і ёсьць вельмі падманнай з прычыны, што праблема не ў дрэннай працы, а ў натуры. Чалавек па самой сваёй натуры ёсьць грэшнай істотай і ён адхіліўся ад Ўлгіма Яўгу.

Пакаяньне працуе ў чалавеку так, што яно мяняе яго натуру. Мы ёсьць грэшнымі істотамі, пакуль Ўлгім Яўгу ня зьменіць наш дух і ня дасьць нам новы дух, і новую натуру, і новае сэрца, дагэтуль мы вечна аддзеленыя ад усемагутнага Ўлгіма Яўгу. Чалавек нічога ня можа зрабіць, каб дапамагчы самаму сабе, ніякім чынам ня можа зрабіць сябе прымальным у вачох Святога Ўлгіма Яўгу.

Яўгу Ўлгім ёсьць цудоўным любасным Айцом нябесным, але Ён ёсьць і крыніцай справядлівасьці, любові й сьвятасьці а таксама Ён Сам абсалютна святы. Цяпер, гледзячы на грэх, Ён паслаў Малкхіула Яўгушуа выканаць функцію Месіі - выкупіць чалавецтва з грэшнага стану, зь якога чалавек ня можа ўнікнуць, апрача як праз бацькоўскую любоў Улгіма Яўгу.

Збавеньне. Збавеньне ёсьць падарункам бацькоўскай любові Ўлгіма Яўгу, якім Ён забясьпечвае дараваньне ад грэху.

Малкхіул Яўгушуа Месія сказаў, што Ён зьявіўся ў гэты сьвет шукаць і збаўляць тых, хто згубіўся, каб чалавек мог мець жыцьцё і мець яго больш багата. «Я не зьявіўся, каб мне служілі, а каб паслужыць». Ён кажа, што калі Ён будзе ўзьняты Ён прыцягне ўсіх людзей да Сябе. Хто пакліча Імя Госпада, будзе збаўлены. Кожны крок у біблейскім збавеньні ёсьць вынікам асабістых адносінаў зь Яўгушуа Месіям.

Збавеньне гэта ня добрыя ўчынкі, ня вера ў нешта патрэбнае. Гэта прыманьне па веры сваім асабістым Збаўцам і Госпадам Малкхіула Яўгушуа Месію, вечнага Сына Ўлгіма Яўгу, зачатага Сьвятым Духам і народжанага некранутай дзяўчынай. Ўлгім Яўгу Айцец, Малкхіул Яўгушуа Сын, Сьвяты Дух, вера ў Яўгушуа Месію - вось што прыносіць усё нашае дараваньне. Няма дараваньня безь Яго. А раз Ён Яго паслаў, дык мы ведаем, што гэта быў адзіны шлях чалавеку на збавеньне. Яўгушуа Месія зьявіўся ў гэтым сьвеце каб памерці за нашыя грахі. Збавеньне ёсьць падарункам усемагутнага Ўлгіма Яўгу, прапанаваным усім людзям паўсюль, тым хто паклаў сваю веру на Яго. Біблія кажа, што акрамя як чалавек народзіцца зноў, ён ня можа ўбачыць царства Ўлгіма Яўгу.

Малкхіул Яўгушуа Месія сказаў, што Ён і шлях, і праўда, і жыцьцё. Ніхто ня можа прыйсьці да Айца, акрамя як празь Яго. Калі вы адхіляеце Сына Ўлгіма Яўгу, дык збавеньня няма. Калі вы адхіляеце Яўгушуа Месію, як вашага асабістага Збаўцу й Госпада, дык паміраючы, у вас няма абсалютна ніякай надзеі на збавеньне. Ён дае нам вечную бясьпеку. Яна ёсьць вынікам працы Ўлгіма Яўгу, якою Ён гарантуе, што аднойчы атрымаўшы збавеньне, яно будзе вечным і ня можа быць згубленым. Гэта асабістыя адносіны з Сынам Ўлгіма Яўгу, як вынік нашае шчырае веры ў Яго.


ЯЎГУШУА - сапраўдны Месія