СЛОВА СЬВЯТОЕ

Слова Тваё ёсьць ліхтаром нагам маім і сьвятлом хадам маім”, (Псальма 119:105).

“Трава жухне й кветка вяне, а Слова нашага Ўлгіма Яўгу застанецца заўсёды”, (Ісаі 40:8).

“Бо Слова Ўлгіма Яўгу жывое й дзейснае (ἐνεργὴς / энэргiс), вастрэйшае за ўсялякі дзьвюхбаковы меч, пранікае ажно да разьдзяленьня душы й духу, суглобаў і мозгу касьцей, і здольнае судзіць думкі й намеры сэрца. І няма схаванага перад Ім стварэньня, а ўсё адкрыта й аголена перад Яго вычыма, Яму мы дадзім справаздачу”, (Габрэяў 4:12-13).

«Напісана: Чалавек ня мусіць жыць аднім толькі хлебам, а кожным словам, якое сыходзіць з вуснаў Улгіма Яўгу» (Мацьвея 4:4; Лукі 4:4; Другі закон 8:3).

«Дык Слова Маё, якое выходзіць з вуснаў Маіх, ня мусіць вяртацца да Мяне марным, а мусіць выканаць тое, што Я жадаю, і мусіць квітнець там, куды Я яго паслаў», (Ісаі 55:11).

Слова Сьвятое: «Я павяду сьляпых па шляху, які яны ня ведалі, і буду весьці іх па хадох, зь якімі яны не знаёмыя. Я зраблю цемру сьвятлом перад імі й крывоя простым. Гэта Я зраблю ім і не пакіну іх», (Ісаі 42:16).

Слова Сьвятое: «Я ёсьць і шляхам, і праўдаю, і жыцьцём. Ніхто не зьяўляецца Айцу, акрамя як празь Мяне», (Яна 14:6).

Слова Сьвятое: ” Ты аднак жыві ў тым, чаму навучыўся й заснаваўся, ведаючы ад каго ты гэтаму навучыўся, і, што зь дзяцінства ты ведаеш сакральныя Рукапісы, якія здольныя цябе зрабіць мудрым, каб збавіцца празь веру ў Месію Яўгушуа.

Кожны Рукапіс натхнёны Улгімам Яўгу й карысны да настаўленьня, да перакананьня, да выпраўленьня й да практыкаваньня ў праведнасьці, каб чалавек Улгіма Яўгу мог быць поўнасьцю ўзброеным да ўсялякай добрай працы”, (2 Цімафея 3:14-17).

Яна 15:1-17

1 «Я сапраўдная вінаградная лаза, а Айцец Мой – вінаградар. 
2 Кожную галіну ўва Мне, якая не дае плоду, Ён адцінае. 
I кожную галіну ўва Мне, якая дае плоду, Ён абразае, каб яна магла даць больш плоду. 

3 Цяпер вы ўжо чыстыя праз Слова, якое Я прамовіў вам.

4 Жывеце ўва Мне, а Я ў вас.  
Як галіна ня можа даць плоду ад самой сабе, хіба што, калі жыве на лазе, таксама й вы ня зможаце, калі ня будзеце жыць ўва Мне. 

5 Я лаза, а вы галіны. Той, хто жыве ўва Мне, а Я ў ім, 
той прыносіць шмат плоду, бо безь Мяне вы ня можаце рабіць нічога.

6 Калі хто не жыве ўва Мне ён адкідаецца, як галіна, і ссыхае, 
а людзі іх зьбіраюць, кідаюць у агонь, і яны згараюць. 

7 Калі вы жывяцё ўва Мне, а Мае Словы – у вас, 
дык будзеце прасіць, што пажадаеце, і будзе вам. 

8 Айцец Мой славіцца тым, што вы мусіце прынесьці шмат плоду, 
і вы станеце Маімі вучнямі. 

9 Як Айцец палюбіў Мяне, так і Я палюбіў вас. Жывеце ў любові Маёй. 
10 Калі вы дбаеце пра загады Мае, будзеце жыць ў Маёй любові, як Я пільнаваўся загадаў Айца Майго, і жыву ў Яго любові. 

11 Гэта Я сказаў вам, каб радасьць Мая магла жыць ў вас, 
і каб вашая радасьць магла быць поўнай.

12 Вось Мой Загад, каб вы любілі адзін аднаго, як Я любіў вас.

13 Ніхто ня мае больш вялікае любові, чым такая, 
калі чалавек кладзе жыцьцё сваё за сяброў сваіх.

14 Вы сябры Мае, калі вы робіце тое, што Я загадваю вам.
15 Я больш не заву вас рабамі, бо раб ня ведае, што яго гаспадар робіць, а Я заву вас сябрамі, бо ўсё, што Я чуў ад Айца Майго, Я паведаміў вам.

16 Ня вы выбралі Мяне, а Я выбраў вас і прызначыў вам, каб вы пайшлі й прынесьлі плод, 
і каб ваш плод мусіў застацца, 
каб што-колечы вы папрасілі ў Айца ў Маё Імя, Ён мог бы даць вам.

17 Вось гэта Я загадваю вам, каб вы любілі адзін аднаго».

Псальма 1

1 Асьвячоны дабром чалавек, які не пайшоў па парадах згубных, і ня стаў на шлях грэшнікаў, і ня сеў на месца пагардлівых.

2 А прыемнасьць яму ў Законе Яўгу Ўлгіма, і ў Яго Законе ён дзень і ноч медытуе.

3 Ён будзе, як дрэва, пасаджанае каля ручаёў вады, якое дасьць плады ў свой час, і лісьце яго не ападзе. І ва ўсім, што ён зробіць, ён квітнець будзе.

4 Згубныя ж не такія. Не, не такія. А такія, як кастра, якую гоніць вецер прэч з аблічча зямлі.

5 Таму не падымуцца на судзе згубныя, таксама й грэшнікі на сходзе справядлівых.

6 Бо Яўгу Ўлгім ведае шлях праведных, а шлях згубных згіне.

Псальма 23 (22)

1 Яўгу Ўлгім ёсьць Пастухом маім. І мне ня трэба больш нічога.
2 Ён робіць, каб я жыў там, дзе трава зялёная.
Ён вядзе мяне каля водаў супакою.
3 Ён аднавіў душу маю. Дзеля Яго Імя Ён увёў мяне ў шляхі праведнасьці.

4 Нават калі я мушу йсьці праз глыбокі яр сьмерці, благасьцяў я не забаюся, бо Ты з мною!
Тваё жазло й Тваё начыньне, гэта яны суцешылі мяне.

5 Ты стол падрыхтаваў перада мною на вачох маіх ворагаў.
Ты, намасьціў маю галаву алеем. Чара мая, пераліваецца.

6 Дапэўна дабразычлівасьць Твая й вернасьць будуць ісьці за мною ўсе дні майго жыцьця, і маё пражываньне ў Доме Яўгу Ўлгіма будзе заўсёды.

Псальма 29 (28)

1 Аддайце Яўгу, сыны Ўлгіма, 
Аддайце Яўгу славу й сілу.
2 Аддайце Яўгу славу дзеля Імя Ягонага.
Пакланяйцеся Яўгу ў сьвятым убраньні.

3 Голас Яўгу над водамі,
Голас Яўгу Ўлгіма над водамі.
Улгім славы грукаціць,
Яўгу царуе над вялікімі водамі.

4 Голас Яўгу – гэта моц,
Голас Яўгу – гэта велічнасьць,
5 Голас Яўгу ламае кедры,
Ушчэнт разьбівае Яўгу кедры лібанскія.

6 Ён прымушае Лібан скакаць, як цяля,
І Сыріон, як маладога дзікага быка.
7 Голас Яўгу расьсякае полымя агню,
І маланку ў небе рашчапляе.

8 Голас Яўгу віхруе пустыню,
Голас Яўгу віхруе пустыню Кадэш.
9 Голас Яўгу ў касуль выклікае роды
І лясы агаляе.

І ў храме Яго ўсё мовіць пра славу Яго
10 Яўгу Ўлгім сядзеў над патопам
І сядзець будзе Яўгу, як цар вечна.

11 Сілу дасьць Яўгу народу Свайму,
І мірам асьвяціць Свой народ Улгім Яўгу!

Псальма 34 (33)

1 Ва ўсе часы я буду асьвячаць Яўгу Ўлгіма дабром.
Дыфірамбы Яму будуць на маіх вуснах бесьперапынна.
2 Яўгу Ўлгімам будзе хваліцца душа мая, хай лагодныя чуюць і радуюцца.

3 Узьвялічвайце Яўгу з мною, і ўзносьма Імя Ягонае разам.
4 Я шукаў Яўгу Ўлгіма, і Ён адказваў мне, і збаўляў ад усіх маіх страхаў.
5 Гляньце на Яго, і зазьзяйце, каб твары вашыя ня былі засмучаныя.

6 Вось бядняк плачам крычаў, і Яўгу чуў яго, і збаўляў ад усіх турботаў ягоных.
7 Аточыць анёл Яўгу Ўлгіма тых, хто баіцца Яго, і збаўляць іх будзе.

8 Паспрабуйце, і ўбачыце, што Яўгу добры.
Асьвячоны дабром чалавек, які давярае Яму з надзеяю.
9 Бойцеся Яўгу Ўлгіма ўсе вы сьвятыя Ягоныя, бо ня маюць патрэбы тыя, хто баяцца Яго.

10 Маладыя львы галадаюць і церпяць нястачу.
А тыя, хто шукаюць Яўгу Ўлгіма, ня ў чым добрым ня маюць патрэбы.

11 Хадзеце дзеці, слухайце мяне. Я навучу вас баяцца Яўгу Ўлгіма.
12 Які чалавек не жадае жыцьця й ня любіць добрыя дні?
13 Дык трымай свой язык ад благасьці й свае вусны ад хітрасьці.
14 Адвярніся ад благасьці, рабі дабро, шукай міру, і імкніся да яго.

15 Вочы Яўгу Ўлгіма на праведных і вушы Ягоныя да плачу іхняга чуйныя,
16 Але аблічча Яўгу супраць тых, хто робіць благасьць, каб адсекчы памяць пра іх на зямлі.

17 Праведныя галасяць, і Яўгу чуе й збаўляе іх ад пакутаў іхніх.
18 Яўгу блізкі да тых, у каго сэрца раскайнае, і разгубленых духам Ён ратуе.
19 Шмат пакутаў ў праведных, але ад усіх іх Яўгу Ўлгім збавіць.
20 Ён зьберагае ўсе косткі іхнія – ні адна зь іх ня будзе зламаная.

21 Благасьць забье згубных, і тыя, хто праведнасьць ненавідзяць, будуць пакараныя.

22 Яўгу Ўлгім выкупіць душы рабоў сваіх, і ні адзін з тых, хто давярае яму з надзеяю, ня будзе вінаваты.

Псальма 63 (62)

1 Яўгу Ўлгіме, мой Яўгу Ўлгіме! Я шукаю Цябе рана раніцай. Па Табе засмагавалася душа мая. Па Табе прагне плоць мая ў сухой, сасмаглай і бязводнай зямлі!

2 Пабачыць здольнасьць Тваю й славу Тваю гэта, як убачыць Цябе ў сьвятыні!

3 Вусны мае будуць славіць Цябе, бо Твая любазычлівасьць лепей, чымся жыцьцё!

4 Колькі жыву, буду асьвячаць Цябе дабром. У Тваё Імя буду падымаць свае рукі.

5 Хай душа мая будзе задаволеная, як мякішам і лоям, і хай славяць Цябе мае радасныя вусны.

6 Узгадаўшы Цябе на ложку сваем у начы, я медытую, канцентруючыся на Табе,

7 Бо Ты быў маім Памагатым, і пад аслонай крылаў Тваіх я буду крычаць ад радасьці.

8 Душа мая шчыльна сьледуе за Табою, мяне падтрымала рука Твая правая.

9 А яны цікавалі на душу маю! Дык яны пойдуць у глыбіні зямлі!

10 Яны ўпадуць ад меча, яны будуць на ежу лісам!

11 А цар будзе радавацца ва Ўлгіме Яўгу. Кожны, хто клянецца Ім, будзе славіцца. Бо вусны тых, хто мовіць хлусьню, будуць спыненыя.

Псальма 91 (90)

1 Той, хто пражывае ў хованцы Найвышёйшага, будзе заставацца ў засені Усемагутнага.

2 Ён скажа Яўгу: “Ты мой прытулак і мая фартэцыя! Мой Улгіме! Я буду давяраць Яму”.

3 Дапэўна Ён цябе збавіць ад пасткі птушкалова, мору, і згубы.

4 Перьямі Сваімі Ён цябе накрые, і пад Яго крыламі ты прытулак шукаць будзеш. Шчытом заслоніць цябе праўда Яго.

5 Ты не забаісься ані жудасьці ў начы, ані стралы, што ляціць у дзень,

6 Ані мору, што ходзіць у цемры, ані згубы, што пустошыць апоўдні.

7 Тысяча ўпадзе побач з табою й дзесяць тысячаў справа ад цябе, але да цябе яны не наблізяцца.

8 Сваімі вачыма толькі будзеш назіраць і бачыць адплату згубным.

9 Бо ты зрабіў Яўгу Ўлгіма, прытулак свой, якраз Найвышэйшага, ты зрабіў сваім месцам жыхарства.

10 Ніякая благасьць ня зьявіцца на цябе й ніякая напасьць не наблізіцца да твайго пражываньня.

11 Бо Ён дасьць абавязак анёлам Сваім ахоўваць цябе на ўсіх шляхах тваіх.

12 Яны будуць насіць цябе на руках сваіх, каб ты выпадкова нагу сваю ня зьбіў аб камень.

13 Ты будзеш наступаць на зьмяю і на яшчарку. Таптаць будзеш і льва й дракона.

14 «Бо Ён палюбіў мяне, дык Я збаўлю яго. Я пастаўлю яго высока, бо ён спазнаў Імя Маё.

15 Ён пакліча Мяне й Я адкажу яму. Я буду зь ім у пакутах, і Я збаўлю й ушаную яго.

16 Доўгім жыцьцём Я задаволю яго, і пакажу яму Маё збавеньне».

Псальма 148

Аўлюль Яўгу! Аўлюль Яўгу! 

1 Хвалеце Яўгу Ўлгіма зь нябёсаў.
Хвалеце Яго ў вышынях. 

2 Выхваляйце Яго ўсе анёлы Ягоныя.
Выхваляйце Яго ўсе войскі Ягоныя. 

3 Хвалеце Яго сонца й месяц.
Хвалеце Яго ўсе зоркі сьвятла. 

4 Хвалеце Яго нябёсы нябёсаў і воды, што над нябёсамі.

5 Хай яны ўхваляць Імя Яўгу, Ўлгіма,
Бо Ён казаў і яны рабіліся, 
Ён загадваў і яны ствараліся.
6 Ён усталяваў іх назаўсёды, на векі вечныя.
Ён зрабіў загад, які не скасуецца. 

7 Хвалеце Яўгу Ўлгіма зьмеі ад зямлі й усе глыбіні. 

8 Агонь, град, сьнег, хмары, штармавы вецер – яны выконваюць Слова Ягонае.

9 Горы й усе ўзгоркі, дрэвы плодныя й усе кедры,
10 Зьверы дзікія й быдла ўсякае, гады, і птушкі крылатыя,
11 Цары зямныя й усе народы, уладары й усе судзьдзі зямлі,
12 Маладыя мужчыны й жанчыны, старыя й моладзь

13 Хай выхваляюць Імя Яўгу, Ўлгіма, бо толькі Яго Імя недасяжна высокае,
Яго слава вышэй зямлі й нябёсаў

14 І Ён дасьць адметнасьць Свайму народу – 
Хвалу ўсім сьвятым Ягоным, дзецям Ісраэля, народу, які цягнецца бліжэй да Яго.

Аўлюль Яўгу! Аўлюль Яўгу! Аўлюль Яўгу! (Алелуя)